Innhold
1
Tur/Hav

Tur/Hav gruppen er en stor samling båter. En del seiler regatta, andre tur. For de regattainteresserte seilerne er det regatta hver onsdag i sommerhalvåret, dvs siste onsdag i april til siste onsdag i september. Det seiles også i juli. Det benyttes handikappsystem, NORrating, for riktig utregning av resultatene. Ønsker du å delta med din båt eller vil være mannskap, still opp på onsdager. Foreningen kan være behjelpelig med det meste, ta kontakt med leder av sportskomiteen eller klassekaptein i Tur/Hav

Princess
For mer informasjon enn det som står på disse sider, besøk www.princessklubben.no
IOD Princess ble konstruert av Henrik Aas i 1961. Han var sønn av den legendariske Bjarne Aas som konstruerte IOD. Princess ble bygget på Bjarne Aas’ verdensberømte båtbyggeri Isegran ved Fredrikstad i tidsrommet 1962-68.
Princess er en 3-manns kjølbåt med storseil, fokk og spinnaker. Den er 8,12 m lang, 1,96 m bred, veier 1450kg hvorav 850 kg sitter i blykjølen. Skroget er bygget etter lestebåtprinsippet. Masten står på dekk. Dette var et svakt punkt inntil det fra ca. 1990 ble tillatt å montere en forsterkning under dekk. Dette ga mulighet for en strammere og mer stabil rigg, og samtlige båter har nå forsterkning. Båten har en liten kahytt med to benker slik at man til nød kan overnatte ombord.
Princess er veilseilende og hurtig. Selv om den virker enkel er den en utfordrende regattabåt. Den har brøkdelsrigg med rettvinklete salingshorn, strutstag og undervant som peker såvidt akterover. Akterstaget blir derved viktig ved trimming av mast og forstag.
Av 12 registrerte båter øsnket 11 å selge. Jørgen Jahre jr., Thor Dahl og Kaldnes mek. verksted stilte midler til rådighet. Båtene ankom Norge med jernbane våren 1969. Subsidiert pris var kr 10.000 per båt og disse ble gitt en klausul: Plikt til godt vedlikehold, deltagelse i regatta, samt at videre omsetning av båtene skal reguleres av Princessklubben. Senere har klubben engasjert seg for å “berge” båter og har da gitt disse samme klausul. Det er nå bare et fåtall båter som ikke har avtale med Princessklubben. I klassereglene ble inntatt at seil ikke kan fornyes oftere enn hvert 3. år, og at seil bare kan kjøpes hos seilmaker Princessklubben har avtale med. For tiden er det Aker Seil og Elvstrøm Sails.
Med tiden er klausul revidert, bl.a. er nå pris ved salg ikke regulert av Princessklubben.
Nesten alle båtene er nå i Tønsberg. Av i alt 28 registrerte båter er bare 1 i Sandefjord og 1 i Horten. Av de 26 i Tønsberg er for tiden 4 ikke seilbare. 3 av disse er under renovering. I sesongen 2009 var 20 båter med i regatta. De fleste båtene er i god stand, men noen trenger en oppgradering.
Prisen ligger omkring kr 15.000 til kr 30.OOO.
For nærmere informasjon om båten og klasseklubben ta kontakt med Princessklubben øverst på siden. 
RS Elite

Dette er en ganske ny klasse i foreningen. Det startet med 2 båter 2011. I 2013 kom det 3 til, og nå i  teller vi 11 båter.

Klassen seiler på onsdager med egen start. Båten seiles av både voksne og ungdom. Det er mange fra jollemiljøet vårt som er med og seiler RS Elite.
Litt om båten: det er en moderne entype kjølbåt på 24,5 fot, konstruert i 2003 av Phil Morrison. Den har fokk, storseil og spinnaker. Det er ikke ristropper eller trapes. Vekt er 975kg.

Alle båtene blir fra fabrikken levert med bunnstoff. I henhold til klassereglene, er det kun en leverandør av seil til båten. Dette gjør at båtene blir så like som mulig.

For mer info om båten og klassen, ny båt og brukt marked, se:

http://www.rselite.org/

http://www.rssailing.com/

Hvis du har spørsmål, eller ønsker å prøveseile, ta kontakt med Espen Aker på mail: seil@akerseil.no

Soling

Soling er et norsk design, Jan Herman Linge, og tidligere OL båt. Det er en tremannskjølbåt med gode seilegenskaper. Solingen har i flere år vært konkurransedyktig og en spennende klasse å seile. Den seiles med spinnaker og kan gi den gode seileren mange muligheter, samtidig som den er relativt enkel å seile for mer uerfarne seilere. Solingklubben i Tønsberg legger ut informasjon på sin Facebookside http://www.facebook.com/groups/266259846787474/

2,4mR

Er en enmannskjølbåt konstruert på 80tallet. Båten er godt utbrett i Norden, og spesielt Sverige har et yrende miljø. Båten kan seiles av alle, og det er få fysike krav. Av den grunn er den også valgt til Paralympic. Men det er en båt som i størst grad seiles av funksjonfriske. Det er en taktisk/strategisk båt med mange trimmemuligheter og flere valg. Det seiles både NM og VM vært år og konkurransen er meget høy. Tønsberg Seilforening har lenge hatt seilere i 2.4mR, for det meste deltar medlemmene i nasjonale konkurranser. Ønsker du mer informasjon om klassen kan Bjørnar Erikstad (Hovedtrener) kontaktesMer informasjon finnes på nasjonale og internasjonale websider, www.norway24.no og www.inter24metre.org

 

 

 I fokus