Årsmøte, innkalling

Giert Spæren
14.01.2019
Årsmøte
avholdes på Fjærholmen torsdag 14. februar 2019
kl. 18.30. Eventuelle forslag må være styret
i hende innen 31. januar.

Styret
adr. Boks 73, Teie, 3106 Nøtterøy
e-mail: tonsberg.sf@online.no
http://www.tonsbergseilforening.no