Medlemskveld Kappseilingsreglene

Giert Spæren
27.03.2019
24. april kl.19-21 klubbhuset
Regelgjennomgang med Anne Kaalstad og Thomas Kresse